På Friskolen Hald Ege tilstræber vi, at alle elever - uanset alder og klassetrin - udfordres kreativt og praktisk-musisk. Vi ser det praktisk-musiske som et led i dannelsen og skabelsen af det hele menneske, der er med til at sikre fascinationen af det alsidige, eksperimenterende, legende og håndværksmæssige. Målet med undervisningen i kreativ udfoldelse er at højne elevernes æstetiske forståelse og praktiske kunnen. Der sigtes mod en refleksiv tilgang til kunst og kultur.


Som eksempler på dette kan nævnes:

Forløb med forskellige former for drama; livsteater, forumteater og bevidstgørelse om og af gestik, mimik og kropssprog, fortællekunst.

Forløb med kunst, hvor eleverne har arbejdet med portrættering i form af skyggebilleder, portrætter, masker.

Forløb med digitale medier. Arbejdet med kamera, lydoptagelser, redigeringsværktøjer, hjemmesideskabeloner og brugen af sociale medier som PR-redskab.

Forløb med skulptur og formgivning. Fokus på håndværket og forskellige materialers fordele og ulemper.

Kreativ udfoldelse er i sin nuværende form tilpasset elevgruppen, og det bør det fortsat være. Faget kendetegnes ved at være dynamisk, og lærerne sigter imod at følge tendenser og nye tiltag lokalt og internationalt.